www.iyaracoffee.com
หน้าแรก Siamcoffee [English] English World-class Arabica
Change Language
   Searchคาเฟ่  เดอ  ไอยรา
เงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์

  

 

A. ประวัติความเป็นมา 

 

สไมล์คัฟเฟ่ ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการในการบริโภคกาแฟสด ภายใต้สโลแกนคุ้มค่าคุ้มราคา(Value for money) ดังนั้นสไมล์คัฟเฟ่ จึงพิถีพิถันในการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุณภาพในการคั่ว ทำให้ได้เมล็ดการแฟคั่วทีมีคุณภาพดีเลิศบวกกับกรรมวิธีการชงที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ รสชาดกาแฟที่ได้ หอมกรุ่น อร่อยแบบธรรมชาติ  บ่งบอกถึง ” ความมีวัฒนธรรม ในสไตล์การดื่ม ของ คาเฟ่ เดอ ไอยรา “ ด้วยประสพการณ์ในการบริหารธุรกิจร้านกาแฟ  ประสพการณ์ในการคั่วกาแฟ  จึงได้ริเริ่มสร้างแบรนด์กาแฟ เป็นของตนเอง โดยใช้ชื่อและรูปแบบร้านมาจากประเทศตะวันตกมาผสมผสานกับความเป็นวัฒนธรรมของคนไทย เนื่องจากมีความมุ่งมั่นและต้องการแสดงถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด จึงได้แสดงลายไทยเป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้า เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นกาแฟไทย  ของคนไทยจึงได้ขออนุญาตนำรูปช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสยามประเทศ  ในอดีตกาลโดยนำคำว่า ไอยรา(ช้าง) นำมาผูกโยงกับคำว่า Café de โดยตั้งเป็นชื่อ  คาเฟ่  เดอ  ไอยรา (Café de Iyara)  โดยมีรูปหัวช้างเป็นเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และประเทศเป้าหมายในต่างประเทศ  
     โดย คาเฟ่ เดอ ไอยรา มีวิสัยทัศน์  ภารกิจ และความมุ่งมั่น ที่จะผลักดันแบรนด์ คาเฟ่ เดอ ไอยรา ขยายสาขาในรูปแบบลงทุนเอง และด้วยระบบแฟรนไชส์ ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างมุ่งมั่น ณ บัดนี้ ท่านพร้อมที่จะก้าวเคียงคู่ไปพร้อมกับเราหรือยัง ภายใต้สโลแกนการทำงานร่วมกันดังว่า “ Proundly cup's in your hand “ 

 


 

A. นโยบาย   และปรัชญาการบริหารงาน  

นโยบายและปรัชญาในการบริหาร บริษัทฯ มีนโยบายและมีปรัชญาในการทำธุรกิจดังนี้
 
 

Sufficient Economy
หมายถึง ทำเลดี เงินทุนดี พร้อมที่จะทำแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคง และประสพผลสำเร็จได้เร็ว 

Win-Win Situation 
  หมายถึง รูปแบบการทำธุรกิจ ที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันละกัน สนับสนุนการใช้วัตถุดิบในประเทศ ที่ผ่านการคัดสรร อย่างมีคุณภาพ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นและพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พนักงาน ลูกค้า และ คู่ค้า อีกทั้งไม่นำวัตถุดิบ ภายนอกเข้ามาใช้ในร้าน คาเฟ่ เดอ ไอยรา และก็ไม่แนะนำให้เอา กาแฟของ คาเฟ่ เดอ ไอยรา นำไปเสนอขายกับร้านกาแฟ ที่เป็นระบบแฟรนไชส์ โดยทั่วไป เช่นกัน
 Positive Thinking  หมายถึง การทำธุรกิจจะมองโลกในแง่ดี และจะไม่มีทัศนคติเชิงลบกับบุคคลที่ทำธุรกิจกาแฟเหมือนกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม
 Never stop to improved ourselves   หมายถึง จะไม่หยุดยั้งการพัฒนาตัวเอง และจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านทางบริการ คุณภาพ รสชาด บรรยากาศ และ นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ และอย่างต่อเนื่อง
 Corporate Social Responsibility  หมายถึง เราจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการใช้แก้วกาแฟที่ทำจากพลาสติก ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งมีนโยบายที่คืนกำไรให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาค การกุศล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเปิดเผย และไม่เปิดเผย

 

 


 

A.  รูปแบบการลงทุน และสิทธิประโยชน์  

รูปแบบการลงทุนและสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ และมองลู่ทางในการดำเนินธุรกิจกาแฟ ร่วมกับ “คาเฟ่ เดอ ไอยรา” ในเบื้องต้นจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำเนินธุรกิจ   Franchiseeจะพิจารณาดังรายละเอียดดังนี้
- ท่านต้องพิจารณาตนเองและตอบคำถามตัวเองก่อนว่า ท่านเหมาะสม และพร้อมหรือไม่ ที่จะเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพันธมิตรธุรกิจควบคู่ไปกับ คาเฟ่ เดอ ไอยรา และอยากจะมีกิจการเป็นของตนเองโดยที่ท่านต้องมีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆต้องมีความมุ่งมั่นในฐานะที่จะเป็นผู้ประกอบการขึ้นเพื่อความสำเร็จในระยะยาว ควบคู่ไปกับเรา 
         -  ท่านควรมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ และพร้อมในเรื่องของเงินลงทุน
-    ท่านควรมีความสามารถในการสื่อสาร กับลูกค้า พนักงาน
- มีวิสัยทัศน์   มองการณ์ไกล   มองอนาคต มองโลกในแง่ดี และอยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
- รู้จักทั้งการให้และการรับ มองธุรกิจแบบ win-win situation 
-    รู้จักประเมินสถานการณ์   / แนวโน้มตลาด   / เศรษฐกิจ/ การเมือง และต้องมั่นคงในแง่ของจิตใจ ไม่หวั่นไหว ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบในปัจจุบัน และอนาคต
- ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานที่แฟรนไชส์ ของ คาเฟ่ เดอ ไอยรา ที่วางกรอบเอาไว้  
ทั้งนี้ คาเฟ่ เดอ ไอยรา จะมีรูปแบบและสิทธิประโยชน์ โดยมีเงื่อนไขและคำนิยามต่างๆดังนี้

C1.ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee) 
    คือค่าธรรมเนียมการใช้ชื่อ “Café de Iyara ” เพื่อเปิดดำเนินธุรกิจขายเครื่องดื่ม โดยมีอายุสัญญา 3-5 ปี ในรูปแบบการลงทุน Xpress/Gold/Platinum ขึ้นไป  และต่ออายุได้อีกทุกๆ 1 ปี การให้สิทธิตามสัญญานี้จะกำหนดขอบเขตเฉพาะสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญานั้น โดยความหมายของนิยาม แฟรนไชส์ ที่เกี่ยวข้องกับ คาเฟ่ เดอ ไอยรา สามารถสรุปได้ดังต่อไปคือ 
     I.        Franchise feeหมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนที่ผู้รับสิทธิ์จะจ่ายก่อนเริ่มดำเนินงานหรือเรียกว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายค่าสิทธิ์ต่างๆให้แก่บริษัทฯดังนั้น ค่าโรยัลตี้ ฟีคือค่าลิขสิทธิ์หรือค่าผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้ชื่อ“คาเฟ่ เดอ ไอยรา ” เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในเครือข่ายเดียวกัน ทั้งหมด 
 II.        Marketing fee  หมายถึง ค่าตอบแทนที่ผู้รับสิทธิ์ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่อง ตามสัดส่วนของการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้เพื่อการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ในส่วนนี้ คาเฟ่  เดอ  ไอยรา  จะเรียกเก็บ 5,000-20,000 บาท ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุน Xpress/Gold หรือ Platinum package  ตามลำดับ
 III.        Royalty fee   หมายถึง เป็นค่าตอบแทนที่ผู้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของผลการดำเนินงาน อาจจะเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ ต่อเดือนหรือต่อปีจากยอดขายหรือบางทีก็อาจจะเก็บจากยอดสั่งซื้อสินค้าก็มี ทั้งนี้ ในส่วนของ คาเฟ่ เดอ ไอยรา ได้กำหนดค่า Royalty fee ไว้ที่ 3% ของยอดขายโดยหักค่าวัตถุดิบที่สั่งจากบริษัทฯ หรือเลือกระบบเหมาจ่ายต่อปี โดยเงินค่าโรยัลตี้ ฟี ขั้นต่ำต่อปี สำหรับประเภทการลงทุน Xpress 20,000 บาท /Gold 30,000 บาท /Platinum Shop 40,000 บาท ต่อปี ตามลำดับ
     ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ของการลงทุน

รายการ

รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน

ประเภทการลงทุน

โกล์ด แพคเกจ
(Gold package)

แพลทตินั่ม แพคเกจ
(Platinum package)

ขนาดพื้นที่

30 ตรม.

31-100 ตรม.

ค่าแฟรนไชส์ ฟี
(Franchise fee)

100,000 บาท

100,000 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าส่งเสริมการตลาด
(Marketing fee)

10,000 บาท/ปี

20,000 บาท /ปี

ค่ารอยัลตี้ ฟี
(Royalty fee)

 

3% ของยอดขาย
หักลบยอดสั่งซื้อวัตถุดิบออก
หรือ
30,000 บาท /
ปี

3% ของยอดขาย
หักลบยอดสั่งซื้อวัตถุดิบออก
หรือ
40,000 บาท / ปี

ค่าออกแบบ ตบแต่ง ก่อสร้าง
(Design & Constructions coffee shop)

500,000-1,000,000 บาท

(ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และชนิดของวัสดุ)

500,000-1,500,000 บาท

(ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และชนิดของวัสดุ)

ค่าอุปกรณ์กาแฟ และเครื่องดื่ม
Coffee equipments and accessories

500,000 บาท

 

500,000-1,000,000 บาท

ประมาณการงบลงทุน
Total investment (Avg.)

งบประมาณการ
350,000-6500,000 บาท

งบประมาณการ
500,000-1,500,000บาท

 

 

 

C2. ค่าสำรวจสถานที่
    จะคิดค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ในกรณีสำรวจพื้นที่ภายนอกกรุงเทพมหานคร + ค่าที่พักและค่าเดินทาง หากมีการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์ ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ซีในกรณีที่บริษัท ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สถานที่ที่มีความเหมาะสม บริษัท ฯ จะเป็นผู้เช่าดำเนินการเซ็นสัญญาเช่าสถานที่ และ/หรือสัญญาอื่นใด กับศูนย์การค้าหรือเจ้าของสถานที่เช่าในนามของบริษัท ฯ เอง (ในสัดส่วนนี้ สามารถตกลงกันได้) ในส่วนของผู้รับสิทธิ์ ทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ทำสัญญาเช่าสถานที่และ/หรือสัญญาอื่นใดกับบริษัท ฯ ซึ่งผู้รับสิทธิ์จะต้องทำสัญญา และชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าทั้งหมด
C3. ค่าออกแบบและเงื่อนไขการให้บริการ 
    คาเฟ่ เดอ ไอยรา เป็นร้านกาแฟ และ เบเกอรี่ที่มีความเป็นเลิศด้านบริการ คุณภาพอาหาร รสชาด นวัตกรรมใหม่ และ บรรยากาศที่ทันสมัย ทั้งนี้ การออกแบบจะแยกเป็นสัดส่วนที่มาตรฐานข้อกำหนด และสัดส่วนที่ควรปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการออกแบบตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีการวางเงินมัดจำในเบื้องต้น 25,000 บาท ก่อนเริ่มดำเนินการออกแบบ การออกแบบจะต้องยึดถือนโยบายของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ค่าดำเนินการออกแบบจะไม่ถูกเรียกเก็บ ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์มีการสรุปการทำข้อตกลงเป็นแฟรนไชส์ซี เกิดขึ้นแล้ว  ในกรณีที่ผู้รับสิท์เป็นแฟรนไชส์ซี ขอยกเลิกการเป็นแฟรนไชส์ บริษัท จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10-15% จากยอดประมาณการ ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง  อนึ่ง ก่อนเริ่มดำเนินการผู้รับสิทธิ์ สามารถส่งภาพถ่ายส่งมาให้วิเคราะห์ ก่อนตัดสินใจในเบื้องต้นได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัด แต่ประการใดโดยสามารถส่งภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์ด้วยกล้องดิจิตอลหรือมือถือโดยส่งมาทาง
อีเมล์
iyaracoffee@hotmail.com , vdsign@hotmail.com หรือภาพถ่ายส่งมาทาง EMS ตามที่อยู่ในเมนู ติดต่อเรา สำหรับภาพถ่ายดิจิตอล ควรบีบไฟล์ หรือ รีไซต์ภาพขนาดไม่เกิน 10  00x10  00pixel และควรส่งภาพหลายๆมุมอาทิ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง และสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
            สำหรับผู้รับสิทธิ์ ที่ยังไม่มั่นใจในแฟรนไชส์ คาเฟ่ เดอ ไอยรา ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณท์ของ Cafe' de Iyara  ได้ที่บริษัทฯ  พร้อมกับการทดสอบการชิมกาแฟ ชนิดต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีที่จอดรถรับรอง  ) ในเวลาทำการปกติ จันทร์-ศุกร์    0850-1750  .      (กรณีที่ไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถโทรมานัดล่วงหน้าได้ 
    C4. ค่าตกแต่งสถานที่และค่าป้ายชื่อร้าน
        ผู้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตกแต่งร้านทั้งหมดและป้ายชื่อร้านตามรูปแบบที่กำหนด ผู้รับสิทธิ์สามารถใช้บริการผู้รับเหมาที่หามาเองได้ หรือจากผู้รับเหมาจากทางบริษัท ฯ แนะนำให้ก็ได้ กรณีที่ ผู้รับสิทธิ์ จัดหาผู้รับเหมาเอง ผู้รับสิทธิ์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุมงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ในระหว่างที่มีการก่อสร้างจากทีมงานของบริษัท
C5. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
        ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ประจำแต่ละสาขา ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ งบลงทุนของผู้ประกอบ อาทิ ชนิดของเครื่องชงกาแฟ  เครื่องบดเมล็ดกาแฟ , ตู้เค้ก , ระบบ WI FI , ระบบ CCTV และอื่นๆ เป็นต้น
C6. ค่าเครื่องเก็บเงิน (ระบบคอมพิวเตอร์ Point of Sales)
       
ผู้รับสิทธิ์จะต้องซื้อเครื่องเก็บเงินและ ซอฟท์แวร์จากทางบริษัทฯ (ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานซอฟ์แวร์ประเทศไทย) เพื่อให้แคชเชียร์ใช้ในการเก็บข้อมูลออร์เดอร์จากลูกค้า คำนวณค่าอาหาร สรุปยอดขาย ฯลฯ งบประมาณลงทุนด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ประมาณผู้รับสิทธิ์ เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย
C7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและค่าธรรมเมียมขออนุญาตทางราชการ
        ผู้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย  ตลอดจนค่าอากรสแตมป์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมด ที่เกิดขึ้นตามกฏหมายของประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
C8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเงินทุนหมุนเวียน
        ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ( อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบื้องต้น บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ)
C9. ความรับผิดขององค์กร ต่อสังคม
        ผู้รับสิทธิ์จะต้องหักรายได้จากการขายกาแฟบรรจุแก้ว ภายในร้าน แก้วละ 0.25 บาท เพื่อนำเข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กเรียนดีแต่ยากจน และหรือ จากสมาคมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  โครงการรักษาช้างชรา สถาบันคชบาล  หรือ สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิต่างๆเกี่ยวข้องกับช้าง ทั้งนี้ คาเฟ่ เดอ ไอยรา ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี   2550   ทั้งนี้ บริษัท อาจขอความร่วมมือในการร่วมบริจาคเป็นกรณีๆไป  
C10. การรับและอบรมพนักงาน
       
ทางบริษัท ฯ จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการคัดสรร และจัดฝึกอบรมพนักงานให้กับผู้รับสิทธิ์ รวมทั้งเครื่องแบบให้กับพนักงานรวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการในสาขาของผู้รับสิทิ์ (ในประเทศไทย) กรณี ที่มีการเปลี่ยนถ่ายพนักงาน บริษัทฯ มีบริการฝึกอบรมฟรี ณ สถานที่ตั้งของบริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
C11. การบริหารสินค้า 
       
ผู้รับสิทธิ์ตกลงว่าจะใช้วัตถุดิบ อาทิ เมล็ดกาแฟคั่ว ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา และแก้ว ที่ซื้อจากผู้ให้สิทธิ์เท่านั้น ถ้าผู้รับสิทธิ์ใช้วัตถุดิบจากบุคคลอื่น หรือใช้แก้วที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า คาเฟ่ เดอ ไอยรา หรือใช้แก้ว ผลิตภัณฑ์ ที่ปลอมหรือ เลียนแบบเครื่องหมายการค้าขึ้นมา โดยทำให้ผู้บริโภคหลงผิดคิดว่าเป็นกาแฟ "คาเฟ่ เดอ ไอยรา " ผู้ให้สิทธิ์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับสิทธิ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
C12. บริการที่ผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับ
        
     I.        สิทธิ์ในการใช้ชื่อ และรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ คาเฟ่ เดอ ไอยรา ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
        
   II.        สิทธิ์ในการซื้อเมล็ดกาแฟอะราบิก้า แท้ "คาเฟ่  เดอ  ไอยรา " ประเภทต่างๆจากทางบริษัทฯจากโรงคั่ว และเครื่องคั่วที่มีมาตรฐานสากล 
        
 III.        ช่วยเหลือในการออกแบบร้าน ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่งร้าน งานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท่อดูดควัน ระบบแก๊ส ระบบปะปา ระบบทีวีวงจรปิด ระบบเครื่องคิดเงิน ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนด 

 


 

 

 แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย

     I.        โปรโมท ธุรกิจร้านกาแฟ เป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน Search engines

   II.        ลงโฆษณา สัมภาษณ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ และนิตยสาร วารสาร ทีวี และ คลื่นวิทยุ อย่างต่อเนื่อง
 

 III.         มีการนำเสนอสินค้าใหม่ไตรมาสละ 1 ประเภทเป็นอย่างน้อย

 IV.        มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   V.        มีการนำเสนอวิธีการดื่มกาแฟ และ รูปแบบใหม่ๆ ในการบริโภค ให้กับผู้บริโภค ทันต่อเหตุการณ์ และอย่างต่อเนื่อง
 

 VI.        มีการออกงานนิทรรศการต่างๆ ทั้งในประเทศ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย และต่างประเทศ ปีละ 1 ครั้งขึ้นไป


 
A. IYARA Franchise System Coffee
ลำดับ รายละเอียด หน่วย Gold  Platinum 
A1  ลักษณะของพื้นที่  ตารางเมตร   15-30ตรม.    31-100 ตรม.  
A2  Franchise Fee (ตลอดอายุสัญญา)  EA   100,000/4Y    100,000/5Y  
A3  Marketing Fee  EA  10,000/Y  10,000/Y 
A4  Royalty Fee  EA  3% ยอดขาย  3% ยอดขาย 
A5  ระยะเวลาของสัญญา  ปี  4Y  5Y 
A6  กิจกรรมทางด้านการตลาดตอนเปิดร้าน  รายการ  Options  Options 
A7  ฝึกอบรม (Barista Training)  วัน 
A8  ค่าสำรวจและออกแบบ(รวมที่พัก+เดินทาง)  บาท 10,000  10,000 
A9  การทำแผ่นพับแนะนำการเปิดร้าน  รายการ 
A10  การจัดทำโปรโมชั่น ตอนเปิดร้าน  รายการ 
A11  การสำรวจพื้นที่  ครั้ง  2
B. IYARA Contructions System Coffee 
B1 ตัวหนังสือสแตนเลส  ชุด 
B2  ผนังด้านหลัง พร้อมชั้นวางของ   รายการ  ขึ้นอยู่กับแบบ  ขึ้นอยู่กับแบบ 
B3  งานในส่วนของเค้าเอร์    ชุด  ขึ้นอยู่กับแบบ  ขึ้นอยู่กับแบบ 
B4  Counter ด้านหลัง พร้อม ซิงค์   ชุด  ขึ้นอยู่กับแบบ  ขึ้นอยู่กับแบบ 
B5  ป้ายหน้าร้าน  ชุด  ขึ้นอยู่กับแบบ  ขึ้นอยู่กับแบบ 
B6  ทำเค้าเตอร์ทิ้งขยะ  ชุด  ขึ้นอยู่กับแบบ  ขึ้นอยู่กับแบบ 
B7  ฝ้าวงกลม พร้อมโคมไฟดาวไลท์  ชุด  ขึ้นอยู่กับแบบ  ขึ้นอยู่กับแบบ 
B8  งานกราฟฟิก เมนูบอร์ด เมนูตั้งโต้ะ  รายการ 
B9  งานกราฟฟิก รูปประดับติดผนัง  รายการ 
B10  การกรุผนังภายในร้าน  รายการ  ขึ้นอยู่กับแบบ  ขึ้นอยู่กับแบบ 
B11  การทำภาพติดผนัง    
B12  โคมไฟ  ชิ้น  Options  Options 
B13  ติดตั้งระบบไฟฟ้า เข้าตู้เค้ก และเครื่องชง    
B14  ติดตั้งงานระบบประปา ระบบน้ำดี-น้ำทิ้ง        
B15  ติดตั้งระบบปั้มน้ำ     Options  Options 
B16  ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ     Options  Options 
B17  ปูพื้นไม้ลามิเนต หรือ กระเบื้อง     ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่  ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ 
B18  เงินค่าสาธารณูโภคส่วนกลาง(ห้างสรรพ)     เฉพาะลงห้าง  เฉพาะลงห้าง 

 
C. IYARA Equipment  System Coffee 
C1 เครื่องชงกาแฟ (Comercial Machines) เครื่อง Nuova Appia V Nouva Appia /2GR
      Saeco SE200 Seoco SE200/2GR
        La cimbali  2GR
C2 การทำ PM/CM เครื่องชงกาแฟ ครั้ง/ปี Options Options
C3 เครื่องบดเมล็ดกาแฟ (Grinder machine) เครื่อง 1 1
C4 เครื่องคิดเงิน (SHARP XE - A213) เครื่อง 1 1
C5 ระบบ POS (Point of Sale) เครื่อง Options Options
C6 เครื่องทำสมูตตี้ส์ (Blender smoothies) เครื่อง
C7 อุปกรณ์เสริมการทำสมูตตี้ส์ ชุด
C8 ถังน้ำแข็งสแตนเลส ชุด Options Options
C9 ถาดรองถังน้ำแข็ง ใบ Options Options
C10 ตู้แช่แข็ง ขนาด 80-100 cm. Set Options Options
C11 ตู้เค้ก ขนาด 80-100 cm. Set Options Options
C12 ตู้อบขนมปัง  Set Options Options
C13 เครื่องดูดควัน Set Options Options
C14 ที่เคาะกากกาแฟ (Knock box) ชุด 1 1
C15 อ่างล้างมือ เซต Options Options
C16 เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่อง Options Options
C17 เครื่องทำวาฟเฟิล เครื่อง Options Options
C18 โต้ะกาแฟ-1 +เก้าอี้ 2  เซต Options
C19 ชุดโซฟา (โต้ะกลาง 1 โซฟา 2) เซต Options
C20 สตูร์ นั่งคู่กับโซฟา เซต Options
C21 ระบบทีวีวงจรปิด CCTV System ชุด Options Options
C22 ระบบอินเทอร์เน็ต (Wi - Fi system) เครื่อง Options Options

D. IYARA Accessories  System Coffee 
D1  กาแฟคั่ว Smile Premium Arabica กิโลกรัม  15  20 
D2  Caramel Syrup  Bottle 
D3  Vanilla Syrup  Bottle 
D4  Hazelnut Syrup  Bottle 
D5  Macadamia Syrup  Bottle 
D6  Sypup pump  อัน 
D7  ขาเหล็กตั้งชุด คาราเมล  ชุด 
D8  แก้วกระดาษไอยรา  6.5 ออนซ์  ใบ  1000  1000 
D9  แก้วกระดาษไอยรา 9 ออนซ์  ใบ  3000  5000 
D11  แก้วกระดาษไอยรา 22 ออนซ์ + หลอด  อัน  3000  5000 
D12  แก้วเอสเพรสโซ๋ชอท  ใบ  5
D13  แก้วเซรามิก เอสเพรสโซ่ + จานรอง ชุด  12  12 
D14  แก้วเซรามิก คาปูชิโน่ + จานรอง ชุด  12  12 
D15  ถ้วยแก้วตวงจับด้ามเล็ก  อัน 
D16  ฝาแบน  อัน  3000 5000 
D17  ฝาโดม 22 ออนซ์  อัน  3000 5000 
D18  โถตวงปริมาตร  อัน   
D19 โถใสกาแฟโชว์ ขนาด 1.5 ลิตร ใบ 2 2
D20 เหยือกสแตนเลสสำหรับตีฟองนม ใบ 2 2
D21 เหยือกใส่น้ำดื่ม พร้อมถาดรอง Bottle 1 1
D22 ถาดรองใส่เหยือกน้ำดื่ม Bottle 1 1
D23 ถาดสแตนเลสใส่ผลไม้โชว์ Set Options Options
D24 ขวดพริกไทย ขวด 4 4
D25 ขวดพลาสติกสำหรับใส่น้ำเชื่อม ใบ 3 3
D26 ขวดแก้วสำหรับใส่น้ำเชื่อม ขวด 1 1
D27 ช้อนคนกาแฟ ด้ามยาว ด้าม 5 5
D28 ช้อนซุปสแตนเลส ด้าม 3 3
D29 ที่เปิดนม ด้าม 1 1
D30 Shaker อัน 1 1
D31 Iyara Stainless Tamper อัน 1 1
D32 ป้ายพลาสติกตั้งโต้ะ พร้อมราคา ป้าย 5 5
D33 ผ้ากันเปื้อน คาเฟ่ เดอ ไอยรา ผืน 5 5
D34 หมวกแก็ป คาเฟ่  เดอ  ไอยรา ใบ 5 5
D35 เสื้อ คาเฟ่ เดอ ไอยรา คอโปโล ตัว 10 20
D36 คู่มือฝึกอบรมการชงกาแฟ เล่ม 1 1
D37 คู่มือฝึกบริการหลังการขาย เล่ม 1 1
D38 คู่มือการใช้เครื่องชงกาแฟ เล่ม 1 1
D39 เอกสารการรับประกันเครื่องชงกาแฟ เล่ม 1 1
D40 เอกสารโฆษณากาแฟ และส่งเสริมการขาย เล่ม Options Options
D41 การ์ด สมาชิก แผ่น 1000 1000
D42 ตรายาง คาเฟ่ เดอ ไอยรา  อัน 1 1
D43 X - Stand Set 1 1
D44 ป้ายธงญี่ปุ่น Set Options Options
D45 งานออกแบบผลิตรูปประดับร้าน รายการ 1 1
D46 แผ่นสอบถามข้อคิดเห็นลูกค้า แผ่น 500 500
D47 ที่ใส่แผ่นพับ ขนาด 1/3-A4+งานกราฟฟิก ชุด 2 2
D48 ที่ใส่แผ่นพับ ขนาด A4+งานกราฟฟิก ชุด 2 2


Website builder by NineNic.com
หน้าแรก Siamcoffee [English] English World-class Arabica
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
เลขที่ 28 ถนนโชคชัย 4 ซอย 81 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
Tel : 095-556 3911,089-499-3190 Fax: 02 578-6135