www.iyaracoffee.com
หน้าแรก Siamcoffee [English] English World-class Arabica
Change Language
   Searchแฟรนไชส์ โกล์ด แพคเกจ ( Gold package )
งบประมาณและรูปแบบการลงทุน 
Cafe' de Iyara @gold 

 
งบประมาณเริ่มต้นประมาณ 350,000 - 500,000 บาท

(พื้นที่ใช้สอยประมาณ10-30
 ตารางเมตร รูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ขาย และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของพื้นที่ และข้อกำหนดของลูกค้าเพิ่มเติม ออกแบบใหม่ให้เข้ากับพื้นที่ใหม่ทุกงาน)


 

 

 

 Page : [1] [2]

Website builder by NineNic.com
หน้าแรก Siamcoffee [English] English World-class Arabica
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
เลขที่ 28 ถนนโชคชัย 4 ซอย 81 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
Tel : 095-556 3911,089-499-3190 Fax: 02 578-6135